VIET BANK

BẢNG LÃI SUẤT THAM KHẢO

Các sản phẩm được giải ngân nhanh chóng, với thủ tục đơn giản sổ hộ khẩu và chứng nhân dân.